Kusabi

Proizvod Kusabi više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Piriofenon
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi ISK Biosciences
Distributeri

Aktivne materije

Piriofenon

Popis ostalih sredstava za zaštitu bilja.