Kusabi

Proizvod Kusabi više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % 30,00% Piriofenon
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi ISK Biosciences
Distributeri

Aktivne materije

Piriofenon (30,00%)

Popis ostalih sredstava za zaštitu bilja.