Linar

Proizvod Linar više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Linuron
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sinochem
Distributeri

Aktivne materije

Linuron

U slučaju većih padavina, nakon primene moguće fitotoksične pojave na naklijalom semenu budući da je samo "prostorno" selektivan! Zemljišni i folijarni (u manjoj meri) preparat za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuru...