Linar

Proizvodu Linar je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Linuron
Datum registracije 27.08.2009.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sinochem
Distributeri

Aktivne materije

Linuron

U slučaju većih padavina, nakon primene moguće fitotoksične pojave na naklijalom semenu budući da je samo "prostorno" selektivan! Zemljišni i folijarni (u manjoj meri) preparat za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuru...