Liron Župa

Proizvod Liron Župa više nije na spisku i nije aktivan.

Proizvod više nije dostupan kod navedenih distributera na tržištu Srbije.

Količina aktivne materije u % Linuron
Datum registracije 21.12.2012.
Registracija važi do 21.12.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Župa Kruševac
Distributeri

Aktivne materije

Linuron

U slučaju većih padavina, nakon primene moguće fitotoksične pojave na naklijalom semenu budući da je samo "prostorno" selektivan! Zemljišni i folijarni (u manjoj meri) preparat za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuru...