Mikal flash

Proizvodu Mikal flash je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 25,00% Folpet , 50,00% Fosetil , 5,00% Fosetil-aluminijum
Datum registracije 28.12.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Folpet (25,00%)

Uspešno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cveća. U spektru obuhvata: Alternaria spp, Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp, Plasmopara viticola...

Fosetil (50,00%)

Fungicid s površinskim uzlaznim i silaznim sistemičnim delovanjem. Suzbija plamenjače na vinovoj lozi, krastavcima i drugim biljkama iz porodice bundeva (Cucurbitaceae), salati i hmelju. Ne deluje na plamenjaču krompira....

Fosetil-aluminijum (5,00%)