Nordox 75 WG

Proizvodu Nordox 75 WG je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Bakarni (I) oksid + Bakar iz bakar-oksida
Datum registracije 01.12.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Nordox AS
Distributeri

Aktivne materije

Bakarni (I) oksid

Preventivni fungicid i baktericid za suzbijanje: plamenjače, pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, bakterijske plamenjače jabuke, kovrdžavosti lista breskve, paunovog oka i drugih bolesti. Karenca: 14 dana krompi...

Bakar iz bakar-oksida