Prestige 290 FS

Proizvodu Prestige 290 FS je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 1,50% Pensikuron , 1,40% Imidakloprid
Datum registracije 06.06.2011.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Pensikuron (1,50%)

Imidakloprid (1,40%)

Izrazito sistemični insekticid, dozvoljen za suzbijanje mnogih insekata koji sisaju i nekih koji grizu uključujući mnoge vektore viroza. Deluje kontaktno i želudačno. U spektru obuhvata: lisne vaši, duvanovog tripsa, šti...