Rebus

Proizvodu Rebus je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 2,40% Tebufenozid
Datum registracije 08.12.2008.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Galenika Fitofarmacija
Distributeri -

Aktivne materije

Tebufenozid (2,40%)

Ova aktivna materija ima potpuno drugačiji način delovanja na insekte u odnosu na inhibitore sinteze hitina i regulatore razvoja insekata. Ona ubrzava (indukuje) prerano presvlačenje uz hipertrofiju epidermalnih ćelija....