Savazon 480

Količina aktivne materije u % 48,00% Bentazon
Datum registracije 30.03.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Chemical Agrosava
Distributeri

Aktivne materije

Bentazon (48,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Deluje isključivo preko zelenih (živih) biljnih delova. Ugrađuje se u hlorofi...