Signum

Količina aktivne materije u % 6,70% Piraklostrobin , 26,70% Boskalid
Datum registracije 04.06.2013.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Piraklostrobin (6,70%)

Kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. Karenca: 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.

Boskalid (26,70%)

Suzbija sivu plesan i smanjuje napad pepelnice na vinovoj lozi. LD50 > 5000. S.O. = Izvan grupe otrova.