Sphere

Proizvodu Sphere je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 3,75% Trifloksistrobin , 1,60% Ciprokonazol
Datum registracije 23.08.2006.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Trifloksistrobin (3,75%)

Ciprokonazol (1,60%)

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te smanjuje napad Fusariuma na klasu....