Stomp Aqua

Količina aktivne materije u % 45,50% Pendimetalin
Datum registracije 04.11.2013.
Registracija važi do 31.10.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Pendimetalin (45,50%)

Dinitroanilini su herbicidi širokog spektra dejstva na jednogodišnje, dikotiledone korove. Upotrebljavaju se posle  setve, a pre nicanja gajene biljke. Sve aktivne materije iz ove grupe su sjajno žute boje zahvaljujući n...