Sumpor prah F

Proizvodu Sumpor prah F je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Preparati na bazi sumpora (S)
Datum registracije 01.03.2006.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Zorka Zaštita bilja
Distributeri -

Aktivne materije

Preparati na bazi sumpora (S)

Upotrebljavaju se za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, jabukama, breskvama, krastavcima itd. Deluju i na neke druge bolesti, kao što je fuzikladijum jabuke, a suzbija i grinje. Kod viših temperatura mogu da prouzroku...