Switch 62,5 WG

Količina aktivne materije u % 37,50% Ciprodinil , 25,00% Fludioksonil
Datum registracije 15.06.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Ciprodinil (37,50%)

Fungicid sa preventivnim i kurativnim dejstvom na krastavost. Uspešno suzbija pepelnicu i moniliju. Treba ga primeniti od faze mišjih ušiju do kraja cvetanja. Delotvoran i na niskim temperaturama, a 2 sata nakon prskanja...

Fludioksonil (25,00%)

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plesni. Deluju kao inhibitori disanja mitohondrijama. Fludioksonil je fungicid površinskog dejstva. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vinova loza, a...