Tor 70 WP

Proizvodu Tor 70 WP je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Metribuzin
Datum registracije 22.04.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sulphur Mills
Distributeri

Aktivne materije

Metribuzin

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih, širokolisnih i...