Vitra

Proizvod Vitra više nije na spisku i nije aktivan.

Proizvod više nije dostupan kod navedenih distributera na tržištu Srbije.

Količina aktivne materije u % Bakar iz bakar-hidroksida
Datum registracije 07.03.2011.
Registracija važi do 01.03.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi IQV
Distributeri

Aktivne materije