Dobar ovogodišnji rod kupine

Voćari uglavnom sami proizvode sadnice, mada se i u rasadnicima može pronaći sertifikovan sadni materijal.

Prethodna foto galerija

Sledeća foto galerija


Autorka

Sanja Dovečer

Novinarka sa dvodecenijskim iskustvom. Upoznata sa stanjem i kretanjima u oblasti poljoprivrede na području Valjeva.