Priprema silaže

Kukuruzna silaža je nezamenljiv obrok u ishrani goveda i zato se njenom spravljanju mora posvetiti posebna pažnja. Momenat siliranja, sadržaj suve materije, sam način siliranja i još mnogo drugih faktora utiče na krajnji rezultat, a to je kvalitetna silaža sa kojom se može ostvariti veći prirast ili veća količina mleka.

Prethodna foto galerija

Sledeća foto galerija


Autorka

Jelena Gajić Đokić

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upozna svoj kraj iz drugog ugla.