Sa terena - SCARYBIRD razno

Ptica od 9m pored velikog voćnjaka sa protivgradnom zaštitom (ranije su ptice ušle sa strane i napravile gnezdo ispod mreže), zaštita sistema za navodnjavanje "kap po kap" (žedne ptice probijaju tanke trake), zaštita silažnog tunela (vreće) od gladnih ptica, zaštita objekata, krovova, magacina, uputstvo za montažu     

Prethodna foto galerija

Sledeća foto galerija


Partner

EcKER doo

Kosovska 26/I/5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +38163500507, e-mail: eckerdoo@gmail.com web: http://www.ecker-france.com/