Voda iz istražne bušotine

Hiljadama puta veće koncentracije bora, arsena i stroncijuma od dozvoljenih

Prethodna foto galerija

Sledeća foto galerija


Autorka

Sanja Dovečer

Novinarka sa dvodecenijskim iskustvom. Upoznata sa stanjem i kretanjima u oblasti poljoprivrede na području Valjeva.