Angus

Angus

Angus spada u poluintenzivne mesne rase koje karakteriše genetska bezrožnost. Pod pojmom Angus imamo dve rase, crveni angus i crni angus. Ova rasa je prihvatljiva uzgajivačima zbog dobrih tovnih sposobnosti, manjih problema s telenjem i vitalne teladi koja brzo napreduje. Karakterišu ih dobar prirast, konverzija hrane i iskorištenje krme, kao i pogodnost za uzgoj u sistemu krava-tele.