Holštajn-frizijska rasa goveda

Holštajn-frizijska rasa goveda

Holštajn-frizijska rasa goveda je najmlečnija rasa na svetu. Namenjena je samo proizvodnji mleka. Nastala je u SAD selekcijom od istočno frizijske rase. U većini zemalja Evrope ova rasa predstavlja osnovu mlekarske proizvodnje. Proizvodni kapacitet kreće se od 7.000 do 10.000 litara godišnje, dok su SAD, Kanadi i Izraelu postoje grla sa proizvodnjom iznad 10.000 litara. Krave su visoke oko 145 cm  u grebenu i mase 650 do 700 kg, većinom su crno bele boje, ali se u oko 1% slučajeva javlja i crveno beli tip. Za gajenje ove rase potrebni su odlični smještajni kapaciteti, vrlo dobri higijenski uslovi i dobra, izbalansirana ishrana sa kvalitetnom voluminoznom krmom i odgovarajućom količinom koncentrata. Upravo zbog velikog opterećenja pri proizvodnji mleka, ova rasa je vrlo osetljiva na mastitise, jalovost i visok remontni procenat zbog velikog isključivanja krava iz uzgoja. Proizvodni vek krave takođe je skraćen i iznosi svega 4 godine.