Smeđe goveče

Smeđe goveče

Smeđe goveče poreklom je iz Švajcarske i Austrije, i odlikuje ga čvrsta građa i otpornost. Pretežno se uzgaja u brdskim i planinskim krajevima. To je kombinovana rasa smeđe boje dlake, visine u grebenu 132 do 138 cm i telesne mase 600 do 700 kg. Ova rasa u proseku proizvodi od 3.500 do 4.000 litara mleka u laktaciji ali postoje proizvodne razlike između dva osnovna tipa ove rase. Tako prvi tip ili evropsko smeđe alpsko goveče proizvodi od 5.000 do 6.000 litara mleka, dok američki mlečni tip brown swiss i preko 7.000 litara.