Angorska koza

Angorska koza

Angorska koza poreklom je iz Turske i najpoznatija je po proizvodnji vlakana poznatih pod nazivom angora vlakno ili angora. Angora vlakno služi za izradu visokokvalitetnih tkanina, dok se od kože izrađuje obuća. Rasa je dosta sitna pa se visina grebena kreće od 55 do 60 cm. Težina grla je od 30 do 40 kg. Prinos runa kreće se oko 1,7 kg, a šiša se jedanput ili dvaput godišnje. Dužina vlakna je oko 16 cm, a debljina niti 25 do 39 mm. Pasminska mana je slaba plodnost pa često koze ojare tek jedno jare godišnje. Takođe mlečnost nije velika te tako u laktaciji proizvedu 20 do 25 litara mleka sa 4 do 5% mlečne masti. Meso jaradi i koza dobrog je kvaliteta.