Burska koza ili boer

Burska koza ili boer

Burska koza ili boer je jedini pravi predstavnik mesnih rasa koza. Poreklom je iz Južne Arike i tamo čini oko 30% ukupne populacije koza. Postoje tri tipa burske koze a najcenjeniji je tip sa smeđom glavom i vratom, kao i sa belim trupom i nogama. Ovo je rasa kod koje je dobro izražena mišićavost i popunjenost trupa. Telesna masa jarčeva prelazi 100 kg, a vrlo često i 150 kg. Koze su dosta lakše i teže od 60 do maksimalnih 90 kg. Ova rasa je plod dugogodišnje selekcije na tovne osobine. Jarad od jarenja kad imaju telesnu masu 3,5 do 4,9 kg, prosečno dnevno prirastu 200 do 250 grama, a pri odbiću (oko 50 dana) postižu telesnu masu od 12 do 14 kg. Jarad se kolje s masom od 30 do 35 kg i dobu oko 4 meseca. Osim mesnatosti burska koza se odlikuje kvalitetnom kožom pa je tako i koža važan njihov proizvod. Takođe i mlečnost ove rase je zadovoljavajuća, pa tako koze proizvode 1,3 do 1,8 l mleka dnevno.