Francuska alpska koza

Francuska alpska koza

Francuska alpska koza ili alpina je rasa nastala ukrštanjem bele francuske autohtone koze i švajcarske sanske koze i to na području švajcarsko-francuskih Alpa. Zbog svoje izrazite mlečnosti i prilagodljivosti dosta se izvozi, a posebno na područje Sredozemlja. Ova rasa ima jaču konstituciju, čvršći i grublji skelet, kao i mogućnost pojave rogova u oba pola. Telesna masa jarčeva je od 80 do 100 kg, a odraslih koza 50 do 80 kg. Ova rasa pojavljuje se u nekoliko boja, a najčešći tip je svetlo žuti, odnosno smeđi. Alpina je izrazito mlečna rasa, tako u laktaciji od 230 do 240 dana daje 600 do 900 litara mleka, a mleko sadrži oko 3,4% mlečne masti. Plodnost ove rase je dobra, tako najčešće koze jare dvoje jaradi.