Kašmirska koza

Kašmirska koza

Kašmirska koza potiče s planinskog područja srednje Azije pa je prilagođena na hladnu klimu i visoke nadmorske visine. Ovo je rasa koza koja proizvodi najcenjenije prirodno vlakno na svetu, kašmir. Žive u velikim stadima na nadmorskim visinama od 3 do 5 000 metara pa se ova rasa nije uspjela prilagoditi u Evropi i drugim delovima sveta s toplijom klimom. Kašmirska koza je srednje veličine, optimalno građena, prosečne visine do grebena između 60 i 75 cm. Telesna masa odraslih jarčeva je oko 60 kg, a koza je od 30 do 40 kg. Telo im je prekriveno finim svilenastim nitima dužine 4-20 cm promera 14-16 mikrometara pa se jedino za kašmirsku kozu kaže da proizvodi vunu. Kašmir je obično belo vlakno, ali postoje vlakna žute i smeđe boje. Plodnost ove koze je oko 120% a meso je njen drugi najvažniji proizvod. Mlečnost kašmirske koze je skromna i iznosi 30 do 50 litara u laktaciji.