Sanska koza

Sanska koza

Sanska koza jedna je od najznačajnijih rasa koza bele dlake. Nastala je u području reke Sane u Švajcarskoj odakle se raširila po celom svetu. Ova je koza bila korištena u selekciji i stvaranju brojnih drugih rasa, pa je tako njen genom korišten u formiranju uzgoja francuske sanske koze, nemačke bele koze, holandske bele koze, izraelske sanske koze i brojnih drugih. Ovo je izrazito mlečna rasa koja u idealnim uslovima ishrane, nege i smeštaja može proizvesti mleka i do 20 puta više od svoje vlastite mase. Mlečnost se kreće od 650 do 800 litara u laktaciji od 7 do 10 meseci. Mlečna mast se kreće od 3,5 do 3,8%, a belančevine oko 2,8%. Plodnost joj je vrlo dobro izražena i ženka jari 2 do 3 jaradi. Težina jarčeva je od 70 do 90 kg, a koza od 50 do 70 kg. Porođajna masa jaradi je 3,5 do 4 kg, a ostvaruju dnevni prirast od jarenja do klanja od oko 200 grama. Sanske koze dobro su prilagođene intenzivnom uzgoju i ishrani pa u tim uslovima u potpunosti mogu iskoristiti svoj genetski potencijal.