Male životinje

Male životinje

Gajenje malih životinja u našim krajevima uobičajeno uključuje vrste poput kunića, puževa, živine i raznih ptica.

Uzgoj malih životinja kao porodični posao može biti veoma isplativ. To znači da s relativno malo ulaganja mogu biti značajan izvor prihoda.

Male životinje @ KLUB

Na Facebooku Istra News pišu: Razli...

Super pojašnjeno #raznolikost

Ko je za kafu? ;-)