Awassi ovca

Awassi ovca

Avasi je masnorepa rasa ovaca koja se uzgaja na području Izraela, Sirije, Libana, Iraka, Irana, Turske i Saudijske Arabije. Nastala je u specifičnim klimatskim i vegetacionim uslovima pustinje i polupustinje. Ime je dobila po beduinskom plemenu Avasi s područja reke Eufrat. To je stara rasa Bliskog istoka koja izvorno pripada grupi ovaca kombinovanih proizvodnih osobina (mleko, meso, vuna i loj), vrlo snažne konstitucije, izražene otpornosti, prilagodljivosti i skromnosti. Avasi se koristi za proizvodnju mleka (Izrael), za meso (većinom u arapskom svetu) ili za dvojaku proizvodnju (meso i mleko). Ova rasa je stara oko 5.000 godina pa je u početku mlečnost ove rase bila oko 60 litara mleka po laktaciji. U Izraelu je sredinom prošlog veka počeo sistematski selekcijski rad u cilju formiranja mlečnog tipa avasija. Tako da danas visokomliječne avasi ovce proizvode oko 500 litara mleka, a pojedina grla i znatno više. Laktacija im traje od 200 do 250 dana, retko i duže, do 270 dana. Zahvaljujući izvrsnoj proizvodnji mleka ta se rasa dosta izvozi, pa je danas ima na svim kontinentima. Prednji deo trupa nešto je niži od stražnjeg tako da se leđna linija penje idući od glave prema repu, a zatim ponovno pada. Odlika rase je neobičan rep koji je širok u korijenu, gde sva grla bez obzira na pol, odlažu određene količine loja. Glava je srednje velikog ispupčenog profila. Ovce su šute, a ovnovi rogati. Telo ovaca prekriveno je belim, otvorenim runom sastavljenim od šiljastih pramenova grube vune. Lošija je obraslost trbuha i donjeg dela vrata. Prosečna težina ovnova je 80 do 120 kg, a ovaca 60 do 70 kg. Od jedne ovce prosečno se dobije 2,5 do 3 kg neoprane vune. Prosečna porodna masa jagnjadi je 4,4 kg.