Cigaja

Cigaja

Cigaja spada među najstarije rase ovaca na svetu. Rasprostranjena je u Vojvodini, Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji. Ovo je kombinovana rasa ovaca. Ovo je krupna rasa, snažne konstitucije, čvrste građe i vrlo je prilagodljiva. Ovnovi su većinom rogati. Ovce su mase od 60 do 80 kg, a ovnovi 80 do 100 kg. Vuna je bele boje, a količina vune kod ovaca iznosi 2,5 do 3,5 kg, a kod ovnova od 3,5 do 5 kg. U laktaciji koja traje oko 180 dana daje 150 litara mleka. Plodnost je od 130 do 160% dok je porodna masa jagnjadi 4 do 4,5 kg.