Merinolandschaf

Merinolandschaf

Merinolandschaf je nemačka rasa nastala na području pokrajine Wirtemberg stoga je često kod nas nazivana virtemberška ovca ili virtemberg. Naziva se još nemački domaći merino ili merino landras. Nastala je ukrštanjem nemačke gruborune ovce s uvezenim merino ovnovima iz Španije i Francuske s manjim udelom engleskih mesnih rasa. Težina ovnova je 110 do 130 kg, a ovaca 70 do 75 kg. Randman utovljenih grla je 50-55%. U rasplod ulaze s 12 do 18 meseci, a plodnost je 1,2 do 1,5 jagnjadi po jagnjenju. Jagnjad imaju porodnu težinu od 4,5 kg, a ako se tove tada s 90 do 100 dana postižu masu od 30 kg. Meso im je odličnog kvaliteta. U laktaciji od 6 meseci proizvode oko 150 litara mleka sa 6,8% mlečne masti. Vuna ove rase je bela, a godišnji prirast iznosi kod ovnova 6-8 kg, a kod ovaca 4 do 5 kg, dok je randman vune 50-54%. Zbog dobre prilagodljivosti i poželjnih proizvodnih svojstava ova rasa je vrlo raširena po svetu.