Merinolandschaf

Merinolandschaf

<p style="text-align:justify"><strong>Merinolandschaf</strong> je <strong>nemačka rasa</strong> nastala na području pokrajine Wirtemberg stoga je često kod nas nazivana virtember&scaron;ka ovca ili virtemberg. Naziva se jo&scaron; nemački <strong>domaći merino</strong> ili <strong>merino landras</strong>. Nastala je ukr&scaron;tanjem nemačke gruborune ovce s uvezenim merino ovnovima iz &Scaron;panije i Francuske s manjim udelom engleskih mesnih rasa. Težina ovnova je 110 do 130 kg, a ovaca 70 do 75 kg. Randman utovljenih grla je 50-55%. U rasplod ulaze s 12 do 18 meseci, a plodnost je 1,2 do 1,5 jagnjadi po jagnjenju. Jagnjad imaju porodnu težinu od 4,5 kg, a ako se tove tada s 90 do 100 dana postižu masu od 30 kg. <strong>Meso </strong>im je <strong>odličnog kvaliteta</strong>. U laktaciji od 6 meseci proizvode oko 150 litara mleka sa 6,8% mlečne masti. Vuna ove rase je bela, a godi&scaron;nji prirast iznosi kod ovnova 6-8 kg, a kod ovaca 4 do 5 kg, dok je randman vune 50-54%. Zbog dobre prilagodljivosti i poželjnih proizvodnih svojstava ova rasa je vrlo ra&scaron;irena po svetu.&nbsp;</p>

Baza stočarstva - Tekstovi