Romanovska ovca

Romanovska ovca

<p style="text-align:justify"><strong>Romanovska ovca</strong> je ovca kombinovanih proizvodnih svojstava a nastala je u Rusiji u 18.-tom veku. Zajedno s finskom ovcom spada među <strong>najplodnije ovce u svetu</strong>. Najzastupljenija je u Rusiji, ali je ima i u drugim evropskim državama, pa se tako uzgaja i kod nas. Postoje dva tipa zavisno o boji runa, a to su <strong>crni i beli tip.</strong> Crni tip je puno poznatiji i ra&scaron;ireniji. Prosečnatelesna masa ovnova je od 80 do 100 kg, a ovaca od 50 do 55 kg. Ovo je ranozrela rasa i polno zrela je već u dobu od 6 do 7 meseci. Odlikuje je duga sezona polne aktivnosti i to od avgusta do marta. Koncepcija ove rase je vrlo visoka i iznosi 90 do 96 %, a od 100 ovaca se dobije od 180 do 320 jagnjadi, &scaron;to zavisi od stada. Ovce daju 1,8 do 2,5 kg neoprane vune, dok je randman od 60 do 70%. U laktaciji ova rasa proizvede oko 300 litara mleka. Randman mu&scaron;ke jagnjadi zaklane sa 6 meseci starosti iznosi 46,6%, a ženske 46,1%.</p>

Baza stočarstva - Tekstovi