Romanovska ovca

Romanovska ovca

Romanovska ovca je ovca kombinovanih proizvodnih svojstava a nastala je u Rusiji u 18.-tom veku. Zajedno s finskom ovcom spada među najplodnije ovce u svetu. Najzastupljenija je u Rusiji, ali je ima i u drugim evropskim državama, pa se tako uzgaja i kod nas. Postoje dva tipa zavisno o boji runa, a to su crni i beli tip. Crni tip je puno poznatiji i rašireniji. Prosečnatelesna masa ovnova je od 80 do 100 kg, a ovaca od 50 do 55 kg. Ovo je ranozrela rasa i polno zrela je već u dobu od 6 do 7 meseci. Odlikuje je duga sezona polne aktivnosti i to od avgusta do marta. Koncepcija ove rase je vrlo visoka i iznosi 90 do 96 %, a od 100 ovaca se dobije od 180 do 320 jagnjadi, što zavisi od stada. Ovce daju 1,8 do 2,5 kg neoprane vune, dok je randman od 60 do 70%. U laktaciji ova rasa proizvede oko 300 litara mleka. Randman muške jagnjadi zaklane sa 6 meseci starosti iznosi 46,6%, a ženske 46,1%.