Sardinijska ovca

Sardinijska ovca

Sardinijska ovca je autohtona rasa ostrva Sardinije. Uzgajana je u čistoj krvi i usmerena na visoku mlečnost, ali takođe i na meso i vunu. Laktacija traje od 155 do 255 dana a proizvodnja mleka je od 200 do 300 kg. Telesna masa ovaca je od 42 do 45 kg, a ovnova od 55 do 65 kg. Ovce su kasnozrele i prvi put se pripuštaju u dobu od 12 do 15 meseci. Porodna masa jagnjadi je 3,5 kg u proseku, a pošto ovce koriste za proizvodnju mleka, jagnjad kolju već s navršenih 30 do 45 dana. Dobre je proizvodnosti, prilagodljiva i skromna.