Durok

Durok

Durok je rasa svinja nastala u 19. veku u Sjedinjenim Američkim Državama, a u njenom stvaranju su učestvovale američke domaće rase i crvena yersey rasa. Upravo zbog toga glavna morfološka odlika ove rase je crvenkasta boja čekinja. Danas je prvenstvena uloga duroka u stvaranju hibrida. Melezi u tovu pokazuju dobre rezultate, dobro iskorištavaju hranu i imaju dobar prirast. Koristi se kao terminalna ili završna rasa posebno za povećanje intramuskularne masti u mišićnom tkivu. Tako se koristi za povećanje kvaliteta mesa rasa ili meleza gde je došlo do pada procenta intramuskularne masti ispod 2 ili 3%.