Durok

Durok

<p style="text-align:justify"><strong>Durok</strong> je rasa svinja nastala u 19. veku u Sjedinjenim Američkim Državama, a u njenom stvaranju su učestvovale američke domaće rase i crvena yersey rasa. Upravo zbog toga glavna morfolo&scaron;ka odlika ove rase je <strong>crvenkasta boja čekinja</strong>. Danas je prvenstvena uloga duroka u stvaranju hibrida. Melezi u tovu pokazuju dobre rezultate, dobro iskori&scaron;tavaju hranu i imaju dobar prirast. Koristi se kao terminalna ili zavr&scaron;na rasa posebno za povećanje intramuskularne masti u mi&scaron;ićnom tkivu. Tako se koristi za povećanje kvaliteta mesa rasa ili meleza gde je do&scaron;lo do pada procenta intramuskularne masti ispod 2 ili 3%.&nbsp;&nbsp;</p>