Veliki jorkšir

Veliki jorkšir

<p style="text-align:justify"><strong>Veliki jork&scaron;ir</strong> je Engleska visoko proizvodna plemenita rasa koje se zbog svojih odličnih tovnih svojstava ra&scaron;irila po čitavom svetu i predstavlja jednu od osnovnih rasa u stvaranju hibrida. To je rasa s <strong>izrazito razvijenim zadnjim delom tela</strong>. Butovi i plećke su dobro obrasle mi&scaron;ićnih tkivom, pa je karakteri&scaron;e vrlo visok randman. Plodnost joj je 10 do 12 prasadi i pripada grupi ranozrelih rasa. Prosečna telesna masa kod pra&scaron;enja je od 1,2 do 1,4 kilograma, a kod odbića sa 28 dana od 6 do 8 kilograma. U odraslom dobu nerastovi ove rase su te&scaron;ki i do 350 kg, a krmače 250 kg. Pri tovu postižu masu od 100 do 110 kg za 6 do 7 meseci uz iskori&scaron;tenje hrane od 3 do 3,5 kg za kilogram prirasta. Ova rasa je pogodna i za produženi tov do 150 kg, te je za razliku od većine drugih plemenitih rasa odlikuje dobar kvalitet mesa i manja stres osetljivost.&nbsp;</p>

Baza stočarstva - Tekstovi

Veliki jorkšir @ KLUB

Psiholozi sa „Bat Spa“ univerziteta...