Veliki jorkšir

Veliki jorkšir

Veliki jorkšir je Engleska visoko proizvodna plemenita rasa koje se zbog svojih odličnih tovnih svojstava raširila po čitavom svetu i predstavlja jednu od osnovnih rasa u stvaranju hibrida. To je rasa s izrazito razvijenim zadnjim delom tela. Butovi i plećke su dobro obrasle mišićnih tkivom, pa je karakteriše vrlo visok randman. Plodnost joj je 10 do 12 prasadi i pripada grupi ranozrelih rasa. Prosečna telesna masa kod prašenja je od 1,2 do 1,4 kilograma, a kod odbića sa 28 dana od 6 do 8 kilograma. U odraslom dobu nerastovi ove rase su teški i do 350 kg, a krmače 250 kg. Pri tovu postižu masu od 100 do 110 kg za 6 do 7 meseci uz iskorištenje hrane od 3 do 3,5 kg za kilogram prirasta. Ova rasa je pogodna i za produženi tov do 150 kg, te je za razliku od većine drugih plemenitih rasa odlikuje dobar kvalitet mesa i manja stres osetljivost.