Đubriva i prihrana

Mineralna đubriva i ishrana bilja osnovna su pretpostavka kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje kao i kvantiteta i kvaliteta proizvoda. Pomoću ove baze podataka predstavljamo vam najučestalija đubriva dostupna na regionalnom tržištu sa njihovim tehničkim karakteristikama.