• Organska proizvodnja
  • 18.07.2017. 14:15

Kako pravilno skladištiti proizvode?

Skladištenje organskih proizvoda zahteva poštovanje strogih pravila. Štete koje mogu da nastanu ukoliko se to ne ispuni teško je ukloniti.

Foto: jaymethunt / Pixabay
  • 1.026
  • 72
  • 0

Prilikom skladištenja organskih proizvoda potrebno je obezbediti posebna skladišta, uz jasno deklarisanje i označavanje samih proizvoda.

U slučaju da ne postoji mogućnost odvojenog skladištenja, neophodno je obezbediti jasnu segregaciju između organskih i konvencionalnih proizvoda, uz jasno označavanje i poštovanje svih mera koje bi sprečile mešanje organskih proizvoda sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje.

Takođe, za organske proizvode koji se skladište u rasutom stanju (rinfuzi), mora se obezbediti poseban deo jasno obeleženog skladišta koji je odvojen od ostalih proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje.

Problem su neadekvatna skladišta

Za skladištenje organskih proizvoda mogu da se koriste hermetički zatvorena skladišta ili skladišta sa kontrolisanom atmosferom (ugljen dioksid, azot, argon ili kiseonik).

"Proizvođači organskih poizvoda u našoj zemlji najčešće su mala poljoprovredna gazdinstva, koji nemaju adekvatne skladišne kapacitete uz optimalno uspostavljene temperaturne uslove kao i uslove vlažnosti i higijene skladišnog prostora. U Srbiji je još uvek veliki problem proizvodnja koja nije tržišno orijentisana, koja u tom smislu podrazumeva i probleme vezane za otkup i plasman na tržište sa organizovanim skladišnim sistemom", kaže dr Jovana Đisalov iz Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

Potražite Pravilnik ispod teksta!

Štete nastale tokom skladištenja teško je ukloniti kasnije

Proizvođači nisu dovoljno upoznati sa pravilima skladištenja, te svakako treba nešto da se uradi po pitanju njihove obuke u pogledu logistike i transporta organskih proizvoda.

"Generalno gledano, i za organsku i za konvencionalnu proizvodnju, tehnologija skladištenja je najzapostavljenija tehnologija, kako kod žita tako i kod drugih sirovina. Štete koje mogu nastati tokom skladištenja najčešće je vrlo teško otkloniti u daljim procesnim tehnologijama do finalnog prehrambenog proizvoda. Prilikom transporta organskih proizvoda, izuzetno je važno pre svega prevoz prilagoditi određenoj vrsti proizvoda, voditi računa da ne dođe do oštećenja pakovanja, kao ni mešanja i eventualne zamene sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje", naglašava Đisalov.

Prema njenim rečima, organski proizvodi moraju biti upakovani i označeni na propisan način, što znači da ambalaža koja se koristi za pakovanje organskih proizvoda mora da bude sačinjena od biorazgradivih materijala, recikliranih, odnosno materijala podložnih reciklaži. Takođe, kontejneri ili sanduci koji se koriste za pakovanje organskih proizvoda ne mogu da sadrže sintetičke fungicide, konzervanse ili fumigante.

Kako pojeftiniti uslugu skladištenja? Odgovor je jasan - samo poštovanjem celokupne dobre poljoprivredne prakse i tehnologije skladištenja, troškovi proizvodnje se mogu značajno redukovati.

Kako se sačuvati od štetočina u skladištima?

Kao i kod primene sredstava za zaštitu bilja tokom vegetacije, tako su i sredstva koja se koriste za tretiranje skladišta organskih proizvoda ograničena, što ukazuje na to da se prilikom skladištenja organskih proizvoda mora posvetiti više pažnje.

"U organskoj proizvodnji preventivne mere kontrole bolesti štetočina su na prvom mestu i zato je izuzetno važno voditi računa pre svega o higijeni skladišnog prostora i kontejnera u kojima se čuvaju organski proizvodi. Ukoliko su u pitanju sveži proizvodi, neophodno je čuvati isključivo zdrave, neoštećene proizvode, jer u suprotnom kontaminirani i oštećeni proizvodi predstavljaju žarišta za proizrokovače bolesti i štetočine. Kod upakovanih proizvoda ambalaža mora biti adekvatna, zatvorena i obeležena na propisan način. Metode za zaštitu proizvoda u skladištima od bolesti i štetočina obuhvataju kombinaciju mehaničkih, fizičkih, biotehničkih i u krajnoj meri hemijskih metoda", ističe sagovornica.

Dobra praksa ključna za proizvodnju zdravih organskih proizvoda

Ona ističe da je vrlo važno da poljoprivredni proizvođači znaju da je planiranje proizvodnje u skladu sa zahtevima tržišta od izuzetnog značaja za ekonomičnost i upravljanje jednom proizvodnim sistemom.

"To podrazumeva organizovanu proizvodnju i plasman proizvoda za poznatog kupca. Dobra proizvodna praksa je ključna za proizvodnju organskih zdravstveno bezbednih proizvoda visokog kvaliteta, koja uključuje zdrav i kvalitetni sadni materijal, sortiment preporučen za organsku proizvodnju uz preventivne mere zaštite bilja i biološku kontrolu bolesti i štetočina. Uz odabir odgovarajućeg sistema skladištenja i higijenu skladišnog prostora, kontinuiran monitoring i nadgledanje uz pravovremene mere intevencije, organska proizvodnja može da ima višetruke benefite".

Foto: jaymethunt / Pixabay


Dokumenti


Tagovi

Skladištenje Organski proizvodi Konvencionalni proizvodi Jovana Djisalov Institut za prehrambene tehnologije Šteta Štetočina Kapaciteti Prozvođači Tehnologija Zaštita Žita Ambalaža Reciklirani materijal Biorazgradivi materijal Dobra praksa


Autorka

Marija Jovanović

Marija je ekonomski novinar već 12 godina. Ima 38 godina i završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Životni moto: Najvažnija stvar kod cilja jeste da ga imate. Uvek imajte na umu da je vaša čvrsta odluka da uspete važnija od svake druge.