• Prečišćavanje voda
  • 02.12.2014. 13:36

Zelena industrija - prečišćavanje voda

Velika količina otpadnih materija nastaje prilikom obrade voća, povrća i drugih sirovina i proizvoda. To se delom može pretvoriti u stočnu hranu ili koristiti kao energent, npr. biogas.

  • 457
  • 19
  • 0

Velika količina otpadnih materija nastaje prilikom obrade voća, povrća i drugih sirovina i proizvoda. To se delom može pretvoriti u stočnu hranu ili koristiti kao energent, npr. biogas.

Postoji ideja da se u Subotičkoj mlekari stvori samoodrživ sistem. Tu bi se od otpadnih materija proizvodio biogas i na taj način bi se stvarala energija za funkcionisanje takve "zelene fabrike".

Primera radi, u šećeranama se odbacuje veliki deo šećerne repe, što se može iskoristiti kao đubrivo. U slučaju prerade šećerne repe, za čišćenje 1kg sirovine koristi se oko 17 l vode koja zatim završava na deponiji. Sa minimalnim prečišćavanjem, ta voda može ponovo da se koristi, npr. za odkiseljavanje zemljišta.


Tagovi

Otpadne materije Biogas Prešičćavanje Prečišćavanje otpadnih voda Prerada Energent Odkiseljavanje zemljišta

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Dženarika ili džanarika... :-D