• Konkursi
  • 04.02.2020. 13:00

Bračnim parovima u Vojvodini po milion dinara za kupovinu seoskih kuća

Zainteresovani mogu da apliciraju za sredstva u visini do milion dinara, a vrednost kuće ne sme biti veća od dva miliona dinara, navodi se u konkursu.

Foto: Julijana El Omari
  • 1.606
  • 80
  • 0

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, za koji je izdvojeno ukupno 25 miliona dinara.

Za bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji Pokrajine moći će da apliciraju supružnici ili vanbračni partneri (sa trajnijom zajednicom života) samo jednom. Visina traženih sredstava ne može biti veća od milion dinara, dok građevinska vrednost kuće koja se nalazi izvan gradskih i opštinskih sedišta ne sme biti veća od dva miliona dinara, navodi se u konkursu.

Konkurs i obrazac prijave nalaze se ispod teksta. 

Prijave do 3. aprila 

Prema uslovima pokrajinskog konkursa, jedan od supružnika ne sme da ima više od 40 godina života u momentu prijave na konkurs. Supružnici odnosno vanbračni partneri moraju da imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti, niti da su istu otuđili u poslednjih pet godina, kao i da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti. Takođe, na osnovu uslova, važno je da je jedan od supružnika u radnom odnosu, ali i da su aplikanti konkursa izmirili sve poreske obaveze.

Svi zaniteresovani mogu se prijaviti na konkurs do 3. aprila ove godine.

Kako se prijaviti?!

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu "Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6", poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom "Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom".

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije u vezi sa uslovima i potrebnom dokumentacijom za apliciranje mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem e-mail adrese zavod.ravnopravnost@gmail.com

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje konkurs za dodelu kuća na selu već osmi put, za koji iz godine u godinu postoji velika zainteresovanost među mladim bračnim parovima.  


Dokumenti


Tagovi

Konkurs Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova Kuće na selu Bračni parovi


Autorka

Julijana El Omari

Julijana El Omari je diplomirani novinar, a svoju specijalnost pronašla je u agro novinarstvu. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...