• Subvencije
  • 02.02.2021. 10:00

Do 1,5 miliona dinara za vojvođanske mlade poljoprivrednike

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podršku preradi na gazdinstvu i podršku malim pivarama.

Foto: BigstockAlinsa
  • 394
  • 20
  • 0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je nekoliko konkursa. Onaj za koji je postojalo ubedljivo najveće interesovanje jeste konkurs za mlade poljoprivrednike. Kako se navodi u tekstu konkursa, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000 dinara i ne manji od 500.000 dinara. Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. 

"Zbog umanjenog budžeta prošle godine nismo mogli da na ovaj način pomognemo proizvođačima, ali smo se sada potrudili da ipak bude realizovan", naveo je ranije u izjavi za Agroklub pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić.

Uskoro konkurs za mlade poljoprivrednike Vojvodine

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  • Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;
  • podršku preradi na gazdinstvu i
  • podršku malim pivarama.

Kako se napominje, podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje. Prilikom razmatanja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Uslovi konkurisanja

Pravo na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine.

Pravo na podsticaje za podršku preradi na gazdinstavu i podršku malim pivarama ostvaruju fizička lica pod istim uslovima i koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor).

Tekst konkursa možete pročitati u dokumentu ispod teksta

Za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75 odsto od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora. Za podršku preradi na gazdinstavu i podršku malim pivarama bespovratna sredstva isplaćuju se takođe avansno, 75 odsto od ugovorenih sredstava nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu traženu dokumentaciju.

Ostatak od 25 odsto ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10 odsto i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu traženu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom "KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI" ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od devet do 14 časova.

Konkurs je otvoren do 5. marta 2021. godine.


Dokumenti


Tagovi

Konkurs za mlade poljoprivrednike Vojvodina Pokrajinski sekreterijat Čedomir Božić Prerada Investicije u fizičku imovinu


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...