• Subvencije
  • 29.11.2019. 08:00

Do kraja godine dodeljuju se bespovratna sredstva mladim poljoprivrednicima

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima u toku je i traje do kraja ove godine, zaključno sa 31. decembrom.

Foto: Bigstockphoto/budabar
  • 10.607
  • 529
  • 0

Ima za cilj da, kroz podsticajna sredstva, pruži podršku programima za diverifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podsticaje poljoprivrednim proizvođačima koji su mlađi od 40 godina. Konkurs je raspisala Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije.

Koji su najvažniji uslovi?

Kroz ova sredstva mladi poljoprivrednici dobiće pomoć za unapređenje biljne i stočarske proizvodnje.

Tekst konkursa i potrebne informacije, možete da preuzmete u dokumentima ispod teksta

Oni koji mogu da podnesu zahtev za ova sredstva moraju da ispune uslov da su fizičko lice koje je vlasnik komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a ono mora da bude u aktivnom statusu, u Registru poljoprivrednih dobara, ali da u njemu poljoprivrednik nije bio zaveden kao vlasnik imanja pre 1. januara 2018. godine. Još jedan od uslova je da podnosilac zahteva bude punoletan, a da ne bude stariji od 40 godina.

Maksimalan iznos do 1.500.000 dinara

Postoje i posebni uslovi koji moraju da se ispune kako bi se ostvarilo pravo na konkurisanje za pomenuta sredstva.

Podnosilac zahteva treba da u Registru poljoprivrednika ima upisano manje od 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru, manje od dva hektara jagodičastog voća, manje od 5 ha ostalog voća, 0,2 - 100 ha grožđa, 0,1 - 50 ha cveća, manje od 3ha proizvodnje povrća na otvorenom polju, manje od 50ha pod proizvodnjom aromatičnog i lekovitog bilja, manje od 50ha pod žitaricama, industrijskim, odnosno krmnim biljem, do 19 mlečnih krava, manje od 20 goveda, manje od 150 ovaca, odnosno koza, manje od 30 krmača, manje od 100 tovnih svinja po turnusu, manje od 4000 brojlera po turnusu, manje od 400 tovnih ćurki po turnusu, do 500 košnica. Kapaciteti zavise za koju vrstu podsticaja se prijava podnosi (biljna, stočarska, priplodna grla).

Maksimalni novčani iznos koji jedan proizvođač može da dobije po ovom konkursu je 1.500.000 dinara.


Dokumenti


Izvori

Razvojni fond Vojvodine


Tagovi

Podsticaji Konkurs Mladi poljoprivrednici Posebni uslovi Registar poljoprivrednika


Autorka

Andrijana Glišić

Više [+]

Strast prema saznavanju odvela ju je u novinarstvo, ljubav prema novim tehnologijama u digitalne medije, a u agrarne nauke ušla je sasvim spontano. Smatra da je poljoprivreda u korenima svakog čoveka na planeti.