• Podsticajne mere
  • 31.07.2019. 12:00

Donet pravilnik o podsticajnim merama za unapređenje sela

Uprava za agrarna plaćanja donela je pravilnik o podsticajnim merama, u cilju unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu. Ovim pravilnikom preciznije se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Foto: Biljana Nenković
  • 186
  • 9
  • 0

Uprava za agrarna plaćanja donela je pravilnik o podsticajnim merama, u cilju unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu.

Ovim pravilnikom preciznije se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticaji obuhvataju investicije u:

Sektoru ruralnog turizma u kojem su prihvatljive investicije kao što su ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje. Investicije su u cilju ostvarenja namene postojećih objekata. Takođe, podsticaji se odnose i na nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojima se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo.

Sektoru umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti, u kom su prihvatljive investicije. 

Prihvatljive investicije odnose se na ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Uslov za konkurs - registrovano gazdinstvo

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i ovim pravilnikom imaju: fizičko lice, odnosno, nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice. Pravno lice može da bude: privredno društvo, odnosno, mikro i malo pravno lice kao i zemljoradnička zadruga.

Podsticaji se ostvaruju na osnovu konkursa koji za svaku kalendarsku godinu raspisuje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja. Konkurs sadrži konkursnu prijavu, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju koju je potrebno podneti, kriterijume za rangiranje, rok za podnošenje konkursne prijave, kao i druge potrebne informacije.

Pravilnik se nalazi ispod teksta

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Visina podsticajnih sredstava utvrđuje se u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Ukoliko je investicija predviđena za realizovanje u podrčju sa otežanim uslovima rada u poljoprivrednoj šroizvodnji. 

Podsticaji u vrednosti od tri miliona dinara

Maksimalni iznos podsticaja, po jednom korisniku, za investicije u sektoru ruralnog turizma iznosi tri miliona dinara. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti je 500.000 dinara. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u okviru oba sektora je tri miliona dinara.


Dokumenti


Izvori

Uprava za agrarna plaćanja


Tagovi

Podsticajne mere Podsticajna sredstva Nabavka opreme Pravilnik o podsticajima


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.