• Konkursi
 • 10.06.2019. 10:00

Kako do nove opreme za navodnjavanje?

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za veterinu, raspisala je konkurs za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2019. godini. Za tu namenu iz republičkog budžeta obezbeđeno je 175 miliona dinara, a konkurs traje do 1. jula ove godine.

Foto: Bigstockphoto/Denfotoblog
 • 395
 • 18
 • 0

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta ove godine između ostalog obuhvata i ulaganja u nabavku nove oprema za navodnjavanje. Pravo na korišćenje predviđenih sredstava može ostvariti: fizičko lice, naučnoistraživačka organizacija, ustanova, privredno društvo, preduzetnik ili zemljoradnička zadruga. 

Prema rečima Živka Stefanovića iz lozničke poljorivredne stručne savetodavne službe, korisnik sredstava može da podnese samo jednu prijavu uz uslov da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da je u aktivnom statusu i ako je u Registar upisao parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje. Još jedan od opštih uslova koje korisnik treba da ispuni je da nabavljenu oprema plati najmanje 40.000 dinara bez pdv-a.

Maksimalno po jednoj prijavi do tri miliona dinara

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60 odsto vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez pdv-a, a maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren po jednoj prijavi je tri miliona dinara.

Povraćaj sredstava će se vršiti za nabavku nove opreme i to za :

 • pumpe
 • agregate za pumpe ( na dizel, benzin i elektropogon )
 • fertirigatore
 • fertigacione pumpe
 • manometre
 • filtere
 • okitene (dovodne cevi)
 • razvodne cevi
 • dripove/laterale 
 • kapajuće trake
 • kapaljke
 • rasprskivače (sprinkleri) 
 • tifone
 • tifone sa kišnom rampom
 • kišne rampe
 • kišna krila
 • vodene topove/top za navodnjavanje
 • centar pivota
 • rezrvoare i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnavanje

Stefanović napominje da sva oprema koja je predmet ostvarivanja prava na sredstva mora da bude u funkciji navodnjavanja parcela koje su prijavljene na Obrascu prijave, a da povraćaj sredstava neće biti moguć ukoliko je oprema kupljena putem lizinga, kompenzacije i asignacije kao i za ulaganje u sistem za navodnjavanje na parcelama koje se ne koriste za poljoprivrednu proizvodnju. Po njegovim rečima zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju su njive, voćnjaci, vrtovi, vinogradi, livade, pašnjaci. 

Obrazac prijave za opremu nalazi se ispod teksta

Rang lista se utvrđuje na osnovu redosleda podnošenja prijava

Od dokumentacije, potencijalni korisnici moraju dostaviti popunjen obrazac prijave, koji se može preuzeti u prostorijama Upave za poljoprivredno zemljište u Gračanskoj ulici u Beogradu ili jednostavno preuzeti sa njihove veb stranice.

Moraju dostaviti račun za kupljenu opremu izdatu u 2019. godini koji glasi isključivo na ime podnosica prijave, dokaz o plaćanju opreme (overen nalog za uplatu , fiskalni račun), otpremnicu, garantni list potpisan od strane prodavca opreme, dokaz o upisu u registar i obavezno izjavu poljoprivrednika i potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da ne koristi podsticaje, subvencije ili donacije za kupovinu opreme za navodnjavanje po nekom drugom osnovu.

Podnete prijave za nabavku nove opreme za navodnjavanje se ne ocenjuju putem bodovanja. Rang lista se utvrđuje na osnovu redosleda podnošenja prijava i do rezervisanja raspoloživih sredstava od 175 miliona dinara. Prijave se šalju na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26 Beograd sa naznakom "za konkurs -za nabavku nove opreme za navodnjavanje".

Konkurs traje do 1. jula.


Dokumenti


Tagovi

Konkurs za navodnjavanje Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstvo poljoprivrede Subvencije Aktivno gazdinstvo


Autorka

Jelena Gajić Đokić

Više [+]

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upozna svoj kraj iz drugog ugla.