• Krediti
  • 30.09.2021. 10:30

Konkurs za dodelu kredita za investicije u preradu voća, grožđa i povrća u Vojvodini

Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Foto: Depositphotos/wollertz
  • 186
  • 90
  • 0

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2021. godini. Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe i povrće, i to nabavka:

•    boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;
•    opeme  -linija za čišćenje i pranje proizvoda;
•    opreme - linije za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
•    opreme - linije za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
•    opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostatka nakon rezidbe voćnih vrsta;
•    mašina za ubiranje odnosno skidanje useva;
•    opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda;
•    opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
•    opreme za proizvodnju vina (opreme za primarnu preradu grožđa, oprema za fermentaciju vina, oprema za čuvanje  negovanje vina, oprema za punjenje vina).

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to maksimalno 40.000 evra i ne manje od 1.000 evra, sa rokom otplate 36 meseca i grejs periodom od 12 meseci. Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, a otplaćivaće se u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno sedam rata),

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli sredstava sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po raspisanim konkursima u 2021. godini. Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, takođe ispod teksta kao i tekst konkursa sa detaljnim uslovima konkurisanja.


Dokumenti


Tagovi

Krediti Konkursi Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Prerada voća i povrća


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...