• Konkurs Sekretarijata za poljoprivredu APV
  • 22.03.2017. 10:30

Konkurs za gradnju i rekonstrukciju ribnjaka

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji Vojvodine. Za taj konkurs će iz budžeta APV biti izdvojeno 40 miliona dinara, a Pokrajina će sufinansirati 80 odsto troškova.

Foto: Sandra Samec / Flickr
  • 1.782
  • 85
  • 0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu novca za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka na teritoriji Vojvodine, s ciljem da se unapredi način korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta radi unapređenja ribarstva na teritoriji pokrajine.

Tekstom konkursa definisano je da novcem koji dodeljuje APV moraju biti izgrađeni novi ribnjaci ili se pomoću njega mogu rekonstruisati postojeći, uz uslov da površina koju ribnjaci zauzimaju mora biti između 1 i 50 ha. Ukupan iznos novca koji je iz pokrajinskog budžeta izdvojen za ovaj konkurs je 40 miliona dinara, pri čemu će Pokrajina pokriti troškove - 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima.

Maksimalni iznos 5 miliona dinara po prijavi

Projektovana vrednost zemljanih radova po jednom korisniku ne sme preći 5 miliona dinara, bez PDV-a. Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000 dinara po hektaru, dok kada je reč o gradnji novog ribnjaka taj iznos ne može biti veći od 800.000 dinara po hektaru.

Za koje namene se može iskoristiti novac?

Novac dobijen na ovom konkursu mora biti iskorišćen isključivo za podizanje objekata za proizvodnju ribe, odnosno za rastilišta, mladičnjace, tovilišta, zimovnike, izlovne i obodne kanale.

Vrsta radova koji su predmet ovog konkursa:

1. Izrada nasipa;

2. Korekcija krune postojećeg nasipa;

3. Čišćenje terena;

4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje;

5. Izgradnja obodnog kanala;

6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta;

7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu;

8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala;

9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju;

10. Razastiranje iskopanog materijala;

11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa;

12. Nabijanje nasipa vibroježom;

13. Izrada pregradnog nasipa:

14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Ko i kako može da se prijavi na Konkurs?

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica i zemljoradničke zadruge koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom mogu se podneti najkasnije do 15. septembra 2017. godine.

Prijave sa neophodnom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili predati lično na pisarnici pokrajinske Vlade u Novom Sadu sa naznakom: "Konkurs - Izgradnja novih ribnjaka i rekonstrukcija postojećih - ne otvarati".

Foto: Sandra Samec / Flickr


Izvori

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo


Tagovi

Ribarstvo Ribnjak Konkurs APV Pokrajina Sekretarijat Poljoprivreda Konkurs


Autor

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.