• Finansiranje
  • 21.09.2019. 14:00

Kreditna podrška poljoprivrednicima: Rok za podnošenje zahteva 1. novembar 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i ove godine u saradnji sa poslovnim bankama nastavlja sprovođenje programa subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivrednicima.

Foto: Agroklub
  • 6.578
  • 334
  • 1

Ovo je vrsta podsticaja koja omogućava olakšani pristup korišćenja kredita i to kroz subvencionisanje dela kamate na kredit. Zahtevi se sa pratećom dokumentacijom podnose banci najkasnje do 1. novembra ove godine.

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za kreditnu podršku poljoprivrednicima u 2019. godini opredeljeno je 600 miliona dinara. Na ovaj način, registrovanim porodičnim gazdinstvima, preduzetnicima i pravnim licima (mikro, malim i srednjim preduzećima) kao i zemljoradničkim zadrugama olakšan je pristup finansijskim sredstvima. 

Krediti za pomoć svim granama poljoprivrede

Prema rečima Živka Stefanovića, savetodavca za agroekonomiju iz lozničke Poljoprivredne stručne savetodavne službe krediti su namenjeni za:

  • razvoj stočarstva, koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja, (tu spada nabavka kvalitetnih priplodnih junica, priplodnih krava starosti do pet godina, teladi i junadi za tov, priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov telesne mase do 20kg, priplodnih grla u svinjarstvu, jednodnevnih pilića za tov, rojeva pčela i nabavka riblje mlađi,
  • razvoj voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtarstva i cvećarstva (u šta spada nabavka semena, sadnog materijala, mineralnog i organskog đubriva kao i sredstava za zaštitu),
  • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju
  • nabavka hrane za životinje (smeše, premiski i hraniva),
  • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj proizvodnji.

Fiksna kamata tri odsto na godišnjem nivou

Stefanović je rekao da se krediti čiji je rok otplate od jedne do tri godine sa grejs periodom od godinu dana ili od tri do pet godina, odobravaju i isplaćuju u dinarima - bez valutne klauzule i predstavljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu. "Fiksna kamata u tom slučaju iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ali i za lica koja su navršila najviše 40 godina života u tekućoj godini, kao i žene nosioci porodičnog gazdinstva," precizirao je Stefanović. 

Krediti čiji je rok otplate do tri godine, vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina vraćaju se u šestomesečnim anuitetima.

Stefanović dodaje da se kao još jedna povoljnost ovih kredita izdvaja i to da se ne koriste novčani depoziti kao sredstvo obezbeđenja kredita, a da se on može i prevremeno otplatiti, bez prava na nadoknadu troškova privremene otplate kredita. 

Poljoprivrednim gazdinstvima maksimalno šest miliona dinara  

Po njegovim rečima u slučaju kada se kreditna podrška koristi namenski, kredit se smatra dospelim i to celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata kao i ceo iznos subvencionisanog dela kamata sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom i pada na teret korisnika kredita.

Pčelari mogu ostvariti pravo na kreditnu podršku za nabavku polovnog atestiranog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela ako je njegova pojedinačna vrednost 600.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava na koji u toku godine porodična poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare pravo je šest miliona dinara, dok pravna lica i zadruge ovom merom podrške mogu dobiti maksimlano 18 miliona dinara. 

Resorno ministarstvo preuzima obavezu da plati deo kamate bankama

Resorno ministarstvo po rečima Stefanovića preuzima obavezu da plati deo kamate bankama, a pravo na kreditnu podršku se ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške poslovnoj banci koja je sa ministarstvom poljoprivrede zaključila ugovor. "Zahtevi za odobrenje kredita sa pratećom dokumentacijom podnose se banci najkasnije do 1. novembra 2019. godine," zaključio je Stefanović. 


Tagovi

Krediti Registrovana gazdinstva Razvoj stočarstva Razvoj voćarstva Investiciona ulaganja Živko Stefanović


Autorka

Jelena Gajić Đokić

Više [+]

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upozna svoj kraj iz drugog ugla.