• Konkurs
 • 15.10.2019. 12:00

Milion dinara za kupovinu kuće: Konkurs traje do 15. novembra

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine, koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno suvlasništvu.

Foto: Depositphotos/dexns31
 • 2.681
 • 138
 • 2

Predmet konkursa je dodela novca za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Biće dodeljeno 20.000.000 dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara. Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.000.000 dinara.

Ko ima pravo da konkuriše

Pravo učešća na Konkursu imaju: supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
 • da imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine;
 • supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
 • da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve neopkretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
 • da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje od isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;
 • da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
 • da učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza.

Konkurs, obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, obrazac prijave, pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava, nalaze se ispod teksta. 

Prijave na Konkurs do 15. novembra

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom "Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom."

Neće se razmatrati prijave koje su: neblagovremene (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u tekstu konkursa); nedopuštene (prijave podnete od strane lica koja nisu predviđena konkursom, odnosno na koja se ciljevi konkursa i namena sredstava ne odnose); nepotpune i nerazumljive (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi i dokumentacija. 

Prijave će biti razmatrane i o njima će se odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Prijave na Konkurs će se primati do 15. novembra. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova: www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com.


Dokumenti


Izvori

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova


Tagovi

Konkurs Finansiranje Zavod za ravnopravnost polova Dodela seoskih kuća


Autorka

Slađana Aničić

Više [+]

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.