• Subvencije
  • 08.02.2021. 12:00

Otvoren pokrajinski konkurs za nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku mreže, stubova i elemenata za podizanje protivgrade zaštite, žice za ograđivanje parcele, zatim sistema protiv smrzavanja "anti-frost".

Foto: Julijana El Omari
  • 109
  • 8
  • 0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, raspisao je konkurs za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini. 

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini

Za realizaciju ovog konkursa opredeljeno je 85.000.000 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 odsto za žene, mlađe od 40 godina i one koji žive na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Mreže, stubovi i anti-frost sistemi

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.300.000 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 155.000 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 259.000 dinara bez PDV-a.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku mreže, stubova i elemenata za podizanje protivgrade zaštite, žice za ograđivanje parcele, zatim sistema protiv smrzavanja "anti-frost".

Neki od specifičnih uslova, pored osnovnih, jesu da podnosilac prijave može da ostvari pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća, zatim podnosioci prijava koji podnose zahteve za ostvarivanje prava na subvencije za stubove za podizanje zasada hmelja i vinove loze ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10 hektara.

Detaljnije oko uslova konkurisanja i potrebne dokumentacije možete videti na ovom linku

Konkurs je otvoren zaključno sa 13. marta 2021. godine.

Kako se prijaviti?

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina broj 16, s naznakom: "KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA U 2021. GODINI" ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od devet do 14 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.


Tagovi

Subvencije Pokrajinski sekretarijat Anti-frost sistemi Protivgradna zaštita Stubovi Konkurs


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...