• Pravilnik za subvencije
 • 20.04.2017. 08:15

Podsticaji za mehanizaciju i stočarstvo

Uprava za agrarna plaćanja objavila je Pravilnik o podsticajima za nabavku mehanizacije i opreme za biljnu proizvodnju i stočarstvo. Svi zainteresovani pojedinci i organizacije mogu da konkurišu do 1. jula, a maksimalni iznos subvencije po jednoj prijavi je 3 miliona dinara.

Foto: dimitrisvetsikas
 • 8.435
 • 416
 • 0

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja objavila je Pravilnik o podsticajima za nabavku novih poljoprivrednih mašina i opreme za rad na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla radi unapređenja primarne stočarske proizvodnje.

Za koje namene država daje subvencije?

Prema Pravilniku novac koji dodeljuje resorno ministarstvo mora biti iskorišćen za:

1. nabavku novih mašina i opreme u cilju unapređenja primarne biljne proizvodnje odnosno za kupovinu:

 • nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
 • nove mehanizacije i opreme za zaštitu od štetočina, bolesti, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
 • novih mašina i opreme za obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje i đubrenje, rezidbu, berbu i žetvu i transport plodova;
 • novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;
 • nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.

2. nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje to jest za kupovinu:

 • nove mehanizacije i opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje, kao i opreme za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
 • nove mehanizacije i opreme za upravljanje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;
 • nove opreme za zaštitu životinja;
 • kvalitetnih priplodnih grla;
 • nove opreme za ribnjake;
 • nove opreme za pčelarstvo;
 • nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

Ko ostvaruje pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje imaju poljoprivrednici čija su gazdinstva u aktivnom statusu i upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, zatim nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova, srednje poljoprivredne škole i naučnoistraživačke organizacije kojima je razvoj poljoprivrede osnovna delatnost.

Uz zahtev dostaviti i predračun realizacije investicije

Prilikom konkurisanja svi podnosioci, uz zahtev za odobravanje prava na podsticaje, moraju da prilože i predračun za nabavku novih mašina i opreme, priplodnih grla, koji ne sme biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, kao i obrazac izjave dobavljača da može da isporuči predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna.

Isplata subvencija nakon odobrenja realizovane investicije

Nakon realizacije investicije, pojedinci i organizacije kojima je odobreno pravo na podsticaje Upravi treba da podnesu zahtev za isplatu podsticaja sa računima, otpremnicama, dokazima o plaćanju predmetne investicije i garantni list. Ukoliko je podnosilac zahteva samostalno uvezao mehanizaciju ili opremu, on mora da priloži i jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list.

Za priplodna grla neophodno uverenje o poreklu (pedigre)

Kada je reč o nabavci kvalitetnih priplodnih grla, podnosilac uz zahtev dostavlja i uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overen kod nadležnog veterinarskog inspektora, uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama grla (pedigre), kao i uverenje o poreklu matice, koje izdaje glavna odgajivačka organizacija.

Najviši iznos podsticaja - 3 miliona dinara

Prema važećoj Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos PDV-a, odnosno 65% od vrednosti investicije u područjim sa otežanim uslovima za bavljenje poljoprivredom. Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je tri miliona dinara.

Zahteve predati najkasnije do 1. jula

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaji podnose se Upravi za agrarna plaćanja od 15. aprila do 1. jula 2017. godine, pri čemu jedan podnosilac može da podnese samo jedan zahtev za isplatu podsticaja, ali njegov zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatljivih investicija.

Foto: dimitrisvetsikas1969 / Pixabay


Povezana stočna vrsta

Pčelarstvo

Pčelarstvo

Pčelarstvo je specifična grana ljudske delatnosti te su interes i ljubav prema pčelama rašireni u svim dobnim i obrazovnim slojevima društva. Mesta obitavanja pčela su veliki... Više [+]

Izvori

Uprava za agrarna plaćanja


Tagovi

Podsticaji Subvencije Ministarstvo poljoprivrede Poljoprivreda Uprava za agrarna plaćanja Mehanizacija Traktori Oprema Stočarstvo Priplodna grla Sistemi za navodnjavanje Pčelarstvo


Autor

Marinko Tica

Više [+]

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.