• Podsticaji u poljoprivredi
  • 14.06.2019. 12:00

Podsticaji za voćare, vinogradare, povrtare i cvećare

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za bespovratna podsticajna sredstva poljoprivrednicima u sektoru voća, grožđa, povrća uključujući i pečurke, kao i cveće. Jedan podnosilac zahteva može dobiti najviše tri i po miliona, a najmanje 120 hiljada dinara.

Foto: Biljana Nenković
  • 1.250
  • 62
  • 0

Konkurs je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, za bespovratna podsticajna sredstva poljoprivrednicima u sektoru voća, grožđa, povrća uključujući i pečurke, kao i cveće. Novčana pomoć koja se poljoprivrednicima dodeljuje ovim putem iznosi 133.108.869 dinara

Cilj konkursa je da se kroz podsticajna sredstva poljoprivrednicima olakšaju finansijska ulaganja kako bi mogli da svoja poljoprivredna gazdinstva unaprede potrebnim tehničko-tehnološkim sredstvima.

Za šta su sredstva namenjena?

Novac je namenjen za sufinansiranje nabavke boks paleta za transport i skladištenje proizvoda, nabavku linije za čišćenje i pranje proizvoda, linije za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, liniju za pakovanje i obeležavanje proizvoda, opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka posle rezidbe voćni vrsta, mašine za ubiranje odnosno skidanje useva. Konkurs je takođe otvoren za korisnike kojima su potrebna podsticajna sredstva za ostale useve.

Finansijska sredstva koja su namenjena za ovaj sektor odnose se na nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.) i solarnih panel sistema sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje.

Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu nalaze se ispod teksta

Ko može dobiti ova podsticajna sredstva?

Novčana sredstva koja se dodeljuju ovim konkursom i koja mogu iznositi od 70 odsto od prihvatljivih troškova investicije mogu dobiti fizička lica, preduzetnici i pravna lica čije se gazdinstvo nalazi na mestu u kome su uslovi za radove u poljoprivredi otežani.

Ukoliko pravno lice ima više osnivača i ako je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva mogu biti u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije.

U razmatranje za dodelu podsticajnih sredstava ući će samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije 200.000 dinara ili veća od tog iznosa.

Jedan podnosilac zahteva može dobiti najviše tri i po miliona, a najmanje 120 hiljada dinara. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrolom, kojom se utvrđuje zatečeno činjenično stanjena terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Do kad je konkurs otvoren?

Konkurs je otvoren do 26. juna. Prijave je potrebno poslati na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom "Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje, investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće, (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2019 godini."

Prijave je moguće dostaviti i lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 sati. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 021/487-4379 od 10 do 14 sati.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs.


Dokumenti


Izvori

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo


Tagovi

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu Konkurs Subvencije Poljoprivreda


Autorka

Andrijana Glišić

Student žurnalistike i ljubitelj digitalnih medija.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Slatki mali bodljikavi :D